Ανοιχτή συνάντηση 13/11_16:00

Ανοιχτή συνάντηση για την οργάνωση των κύκλων συζητήσεων 2012-2013

Τρίτη 13/11

Αίθ. Βαλεντή, στις 16:00

Advertisements

Συζήτηση 2η: Commons: Από την αρχιτεκτονική στην πολιτική

Η δεύτερη συζήτηση θα γίνει την Παρασκευή 09/12/2011, στην αίθουσα 301, στην πτέρυγα του τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του ΑΠΘ, στις 16:00.

Έχοντας δει τον κόσμο των ανοιχτών λογισμικών και των κοινοτήτων τους αλλά και τον ρόλο τους στην εξέλιξη των ψηφιακών εργαλείων σχεδιασμού, είμαστε έτοιμοι να ερευνήσουμε τις επιπτώσεις που έχει η χρήση τους στην αρχιτεκτονική αλλά και την κοινωνία γενικότερα.

Αυτό θα γίνει μέσα από τέσσερις εισηγήσεις. Στην πρώτη εισήγηση, από τις φοιτήτριες του τμήματος τμήματος  αρχιτεκτόνων μηχανικών ΑΠΘ, Ελεάννα  Μπρέζα και Άρτεμις Ψάλτογλου, θα  παρουσιαστούν οι βασικές αρχές δύο εφαρμογών ανοιχτού κώδικα που  χρησιμοποιούνται και στον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό. Αφενός το Blender  3D για τη δημιουργία τρισδιάστατων γραφικών και αφετέρου η Processing  ως μια γλώσσα προγραμματισμού σε ένα ολοκληρωμένο περιβάλλον  ανάπτυξης,  για την παραγωγή και επεξεργασία της μορφής, της κίνησης  και της αλληλεπίδρασης. Η δυνατότητα ελέγχου των εργαλείων από τον  χρήστη με την πρόσβαση στον πηγαίο κώδικα και η συνεχής βελτίωση τους  μέσα από τις κοινότητες του εκάστοτε λογισμικού, αποτελούν βασικά  επιχειρήματα για τη στήριξη της χρήσης ανοιχτών λογισμικών.

Η δεύτερη εισήγηση, από τον Δημήτρη Γουρδούκη, αρχιτέκτονας, , υποψήφιος διδάκτορας τμήματος αρχιτεκτόνων μηχανικών ΑΠΘ, αναφέρεται στις σημερινές κοινωνίες του ελέγχου, στις οποίες τα πρωτόκολλα επικοινωνίας παίζουν το ρόλο του φορέα διαχείρισης των κοινωνιών αυτών. Αποτελούν το απαραίτητο πλαίσιο που καθιστά δυνατή την ανάπτυξη οριζόντιων δικτύων, και κατά μία έννοια το ‘διάγραμμα’ της εποχής μας. Παρόλα αυτά, ο οριζόντιος χαρακτήρας τον σημερινών δικτύων συνυπάρχει με αυστηρές ιεραρχικές δομές, απαραίτητες για την ομαλή λειτουργία τους, δημιουργώντας μία πολύ ιδιαίτερη συνθήκη. Η αρχιτεκτονική διαδικασία χαρακτηρίζεται επίσης από την ύπαρξη πρωτοκόλλων που ορίζουν τις σχέσεις μεταξύ των στοιχείων της, ενώ αντίστοιχες δομές ελέγχου είναι επίσης παρούσες. Τα λογισμικά ανοικτού κώδικα θα μπορούσαν να είναι μία λύση απέναντι στο ερώτημα του ποιος ασκεί τον έλεγχο σε αυτή τη διαδικασία.

Στην τρίτη εισήγηση, ο Δημήτρης Παπαλεξόπουλος, αρχιτέκτονας, καθηγητής της αρχιτεκτονικής σχολής του ΕΜΠ, θα μας μιλήσει για το πως στα ψηφιακά κοινά ο σχεδιασμός ¨ξεχειλίζει¨ από τα στενά χωρικά και χρονικά  όρια παραγωγής ενός συγκεκριμένου έργου,  τείνει να αυτονομηθεί, να συγκροτήσει μια ροϊκή πραγματικότητα που κυκλοφορεί μεταξύ όλων των δυνατών σχεδιασμών συγκεκριμένων αρχιτεκτονικών έργων. Ο σχεδιασμός τείνει να αποκτήσει ένα κοινό (common) χαρακτήρα. Τι σημαίνει όμως η  προώθηση της ιδέας της ελεύθερα διακινούμενης, μη ιδιοποιήσιμης, γνώσης, της απόρριψης της ιδιοκτησίας της γνώσης, της προσχώρησης στην υπεράσπιση  των ψηφιακών κοινών;

Τέλος, η τέταρτη εισήγηση, από τον Αλέξανδρο Κιουπκιολή, λέκτορα του τμήματος Πολιτικών Επιστημών του ΑΠΘ, αφορά την έννοια του «πλήθους», που αποτελεί φορέα μιας «απόλυτης δημοκρατίας», αναπτύχθηκε στην τριλογία Αυτοκρατορία, Πλήθος και Κοινοπολιτεία (Commowealth) από τους M. Hardt και A. Negri έχοντας ως κύρια αναφορά, μεταξύ άλλων, τις κοινότητες που συγκροτούνται στο Διαδίκτυο και ιδιαίτερα τις κοινότητες του ανοικτού λογισμικού.Η θεωρία αυτή αποτελεί τη συστηματικότερη προσπάθεια που έχει κάνει η σύγχρονη πολιτική σκέψη για να επεξεργαστεί νέες ιδέες για την κοινωνική χειραφέτηση στην εποχή μας με βάση τα σχήματα των δικτυακών κοινοτήτων. Θα αναλύσουμε αυτό το εγχείρημα εξετάζοντας κριτικά τι μπορεί να προσφέρει στη θεωρία και την πράξη για την προαγωγή της ισότητας και της ελευθερίας στον κόσμο μας.

Αυτές οι τέσσερις εισηγήσεις ελπίζουμε να αποτελέσουν την βάση για μία συζήτηση πάνω στην αρχιτεκτονική αλλά και την πολιτική θεωρία και τον τρόπο με τον οποίο επηρεάζονται από το παράδειγμα των ανοιχτών λογισμικών.

Open Source (in) Architecture

The “Open Source (in) Architecture” is a series of public discussions on the subject of open source software and the way that it affects architecture, as well as the economy, politics, etc.

The discussions are organized by students in the Faculty of Architecture of the Aristotle University of Thessaloniki (AUTH). The initiative arose as part of the voluntary groups that were created during September 2011, when the students had occupied the universities all around Greece, in order to express their opposition to the new regulations concerning the function of the universities.

We hope that these two discussions will become the first step in an attempt to engage further the subject of open source and that they will propel many more events or actions to follow.

Conversation 1: Digital Design Tools and Open Source Communities

The first discussion will take place on December 2nd, 2011 at 16:00, in the third floor of the wing of Architecture, in the Polytechnic School of AUTH (room 301).

Aim of this first event is to introduce the concepts behind this initiative, along with the subject of the open source software, through three presentations.

In the first presentation, Vasilis Papalexopoulos, a student in the Faculty of Architecture of AUTH, is going to present the concerns that gave birth to this series of discussions. How can open source software, along with the digital commons at large, affect architecture as well as society at all its levels?

In the second presentation, Dimitris Gourdoukis, architect and PhD candidate in the Faculty of Architecture of AUTH, is going to present the evolution of design programs (software, development agencies – universities, companies – etc) until 1990 as well as the programs that are currently available, the different directions regarding their use, and their relationship with open source.

This series of lectures will close with a detailed presentation of Free Software and Open Source (FS / OSS)  by Panagiotis Tsarchopoulos, Electrical Engineer and  PhD candidate in the Faculty of Architecture of AUTH. The presentation is going to cover a wide range of questions, such as what are the FS / OSS, the communities set up for their development, the licenses required, concluding with sharing the experience of using the content management system WordPress.

With those first three presentations and the discussion that will follow, we hope to become more familiar with the world of FS / OSS, in order to be able to continue with the second part of this discussion in December 9th, 2011, in an attempt to pursue further the questioning and speculation that was the initiative for this series of events.

Συζήτηση 1η: Ψηφιακά εργαλεία σχεδιασμού και κοινότητες ανοιχτού λογισμικού, 02/12/2011

 

Η πρώτη συζήτηση θα γίνει την Παρασκευή 02/12/2011, στην αίθουσα 301 στην πτέρυγα των Αρχιτεκτόνων Μηχανικών στην Πολυτεχνική Σχολή του ΑΠΘ, στις 16:00.

Η πρώτη αυτή συζήτηση θα μας εισάγει στο σκεπτικό του κύκλου συζητήσεων και στα λογισμικά ανοιχτού κώδικα μέσα από τρεις εισηγήσεις.

Η πρώτη εισήγηση από τον Βασίλη Παπαλεξόπουλο, φοιτητής του τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του ΑΠΘ, είναι εισαγωγική και παρουσιάζει τον προβληματισμό που θέτει σε λειτουργία αυτό τον κύκλο συζητήσεων. Πως μπορούν τα λογισμικά ανοιχτού κώδικα αλλά και τα digital commons γενικότερα, στα οποία ανήκουν, να επηρεάσουν την αρχιτεκτονική αλλά και την κοινωνία σε όλα τα επίπεδά της;

Στη δεύτερη εισήγηση από τον Δημήτρη Γουρδούκη, αρχιτέκτονας, υποψήφιος διδάκτορας τμήματος αρχιτεκτόνων μηχανικών απθ, γίνεται μία ιστορική αναδρομή στην εξέλιξη των σχεδιαστικών προγραμμάτων (προγράμματα, φορείς ανάπτυξης – πανεπιστήμια, εταιρίες – κτλ) έως το 1990 και μία παρουσίαση προγραμμάτων που είναι διαθέσιμα αυτή τη στιγμή, διαφορετικές κατευθύνσεις ως προς τη χρήση τους, και ως προς την σχέση με τον ανοιχτό κώδικα.

Τέλος, θα ακολουθήσει μία αναλυτική παρουσίαση των Ελευθέρων Λογισμικών και Λογισμικών Ανοιχτού Κώδικα (ΕΛ/ΛΑΚ) από τον Παναγιώτη Τσαρχόπουλο, ηλεκτρολόγος μηχανικός ΑΠΘ, υποψήφιος διδάκτορας τμήματος αρχιτεκτόνων μηχανικών. Από το τι είναι τα ΕΛ/ΛΑΚ μέχρι τις κοινότητες που δημιουργούνται για την ανάπτυξή τους και τις άδειες χρήσεις τους για να κλείσει με την παρουσίαση της εμπειρίας από τη χρήση του συστήματος διαχείρισης περιεχομένου WordPress.

Με τις παραπάνω ελπίζουμε να γνωρίσουμε τον κόσμο των ΕΛ/ΛΑΚ και έτσι να συνεχίσουμε με την δεύτερη συζήτηση στις 09/12/2011  στην προσπάθειά μας να απαντήσουμε στα ερωτήματα θέσαμε.

 

Open Source (in) Architecture

Το “open source in architecture” είναι ένας κύκλος συζητήσεων γύρω από τα λογισμικά ανοιχτού κώδικα και την επιρροή που αυτά έχουν στην αρχιτεκτονική αλλά και την οικονομία, την πολιτική, κλπ.

Ο κύκλος αυτός διοργανώθηκε από φοιτητές του τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης στα πλαίσια των εθελοντικών ομάδων που προωθήθηκαν κατά τη διάρκεια των καταλήψεων του Σεπτέμβρη του 2011.

Ελπίζουμε ο κύκλος αυτός να είναι μεγάλος και να αποτελέσει αρχή και για άλλες συζητήσεις γύρω από την αρχιτεκτονική αλλά και την κοινωνία γενικότερα.